fbpx

Declaraţie turist

DECLARAŢIE 

 

              Subsemnatul ……………………………………., cu domiciliul în…………………………………………………………………………………………….., identificat cu CI:……………………………, eliberat la data de ……………………., având CNP:……………………………,

 

având în vedere:

– Contractul nr. ………………………. încheiat între subsemnatul, în calitate de turist şi Neotour Braşov, în calitate de Agenţie de turism şi având ca obiect programul turistic…………………………………………………..,

 

declar pe proprie răspundere următoarele:

– sunt apt din punct de vedere fizic şi sunt clinic sănătos pentru a participa la programul turistic contractat;

– mă oblig să respect toate îndrumările date de către ghid pe parcursul derulării programului turistic contractat, fiind unic răspunzător în situaţia în care mă voi abate de la indicaţiile primite şi de la traseul prestabilit;

– am fost informat şi am înţeles nivelul de dificultate şi de risc al traseelor aferente programului turistic contractat, am fost informat asupra echipamentului minim necesar  bunei derulări a programului turistic, precum şi asupra condiţiilor de călătorie către destinaţiile incluse în traseul turistic contractat;

– înţeleg şi accept ca Agenţia sau ghidul să poată modifica unilateral programul turistic contractat, în situaţia unor împrejurări obiective (condiţii atmosferice nefavorabile, rănirea unor turişti, etc), Agenţia urmărind cu prioritate siguranţa şi securitatea turiştilor contractanţi.;

– am citit toate documentele programului turistic (contract, anexe, etc) şi am luat la cunoştinţă de toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a programului turistic contractat, pe care mă oblig să le îndeplinesc;

– înţeleg să îmi asum întreg prejudiciul, de oricare natură (material, moral, etc), pe care l-aş putea suferi, cauzat din propria-mi culpă şi/sau decurgând din afecţiuni medicale nedeclarate sau urmare a nerespectării obligaţiilor care îmi revin.

 

                Dau prezenta declaraţie cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite potrivit legii.

 

Data,                                                                                                                                                                                  Nume şi prenume,

…………………………..                                                                                                                                               ………………………………

Semnătură:…………………………………..