fbpx

Categorie: Informații turiști

Declaraţie turist

DECLARAŢIE                  Subsemnatul ..........................................., cu domiciliul în..........................................................................................................., identificat cu CI:................................., eliberat la data de ........................., având CNP:.................................,   având în vedere: - Contractul nr.…