fbpx

Informare privind protecţia datelor personale

Începând de astăzi, 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 („General Data Protection Regulation-GDPR”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Astfel, dacă eşti sau doreşti să devii turistul nostru, iată ce trebuie să ştii:
Ce informaţii colectăm: nume, prenume, număr de telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).
• Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, EXCLUSIV pentru întocmirea actele necesare în momentul contractării unui pachet turistic.

Iată drepturile pe care le ai:
• Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
• Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.