Categorie: Informatii turisti

Informare privind protecţia datelor personale

Începând de astăzi, 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 ("General Data Protection Regulation-GDPR") privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Astfel, dacă eşti sau doreşti să devii turistul nostru, iată ce trebuie să ştii: • Ce informaţii colectăm: nume, prenume, număr de telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si…

Declaraţie turist

DECLARAŢIE                  Subsemnatul ..........................................., cu domiciliul în..........................................................................................................., identificat cu CI:................................., eliberat la data de ........................., având CNP:.................................,   având în vedere: - Contractul nr. ............................ încheiat între subsemnatul, în calitate de turist şi Neotour Braşov, în calitate de Agenţie de turism şi având ca obiect programul turistic...........................................................,   declar pe proprie răspundere următoarele: - sunt apt din punct de vedere fizic şi sunt clinic sănătos pentru a participa la…

Contract cu turistul

Părţile contractante: Societatea SC Calema Cernea Srl, cu sediul social în Ploieşti, Str. Muşeţelului nr.23, punct de lucru: Braşov, Str. Politehnicii nr.3, ap.3, telefon: 0368008008, 0728132366, email: office@neotour-brasov.ro, număr de înregistrare la registrul comerţului: J29/363/1992, cod de înregistrare fiscală:RO1353566, conturi bancare:RO24BTRL00801202H61953XX-lei, RO96BTRL00804202H61953XX-EUR,  RO48BTRL00802202H61953XX-USD, deschise la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 4933/2014, pentru Agenţia: Neotour Braşov, Polita de Asigurare emisă de OMNIASIG seria I nr. 50503 valabilă până…